forbot
  • Turneps Agro, TChUP
  • Danh mục hàng
  • Hạt giống bắp cải

Hạt giống bắp cải

Hạt giống bắp cải trắng
Đang có sẵn 
21 BYN(10 EUR)
Nhóm: Hạt giống bắp cải trắng
Hạt giống bắp cải
Đang có sẵn 
41.06 BYN(20.53 EUR)
Nhóm: Hạt giống bắp cải
Hạt giống bắp cải trắng
Đang có sẵn 
22.81 BYN(11.40 EUR)
Nhóm: Hạt giống bắp cải trắng
Hạt giống bắp cải xanh
Đang có sẵn 
21.72 BYN(10.86 EUR)
Nhóm: Hạt giống bắp cải xanh

Mô tả

Giá sốt trên Hạt giống bắp cải tại Minsk (Belarus) từ công ty Turneps Agro, TChUP. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.